Print  

KURSER

Åbne processer giver mere engagerede medarbejdere

BG Service

Ønsket om at optimere bundlinjen og minimere spild fik BG Service til at interesse sig for Compress-projektet. Udviklingen går i den rigtige retning, og nøglen er mere medarbejderinddragelse, en ny mødekultur og fokus på at høste lavthængende frugter.

BG Service Center, også kendt som Bosch Car Service Viby, i det sydlige Aarhus er langt hen ad vejen billedet på den sunde virksomhed – siden etableringen som autoelektrisk specialværksted i 1959 er virksomheden blevet en del af Bosch-koncernen og er i dag et af Boschs førende salgs- og service-centre i Skandinavien. Men succes kræver hårdt arbejde, og bag facaden har ejer og direktør Allan Nørgaard fokus på, at drift og udvikling går hånd i hånd.

”Tingene flytter sig hele tiden, og vi bliver også nødt til at flytte os. Vi har gennem årene gennemført forskellige projekter for at optimere arbejdsgangene, og på et tidspunkt blev vi opmærksomme på Compress-projektet. Det virkede interessant, og vi gik i dialog med Aarhus Tech, som vi allerede kendte fra tidligere samarbejder. Det skulle vise sig at være en god idé,” siger Allan Nørgaard.

I en virksomhed som BG Service Center er timelønnen den primære udgiftspost, og derfor er det afgørende, at medarbejdernes tid bliver brugt effektivt. Og som i så mange andre ejerledede virksomheder har arbejdsgangene det med at blive for enstrengede og ensrettede og gøre ledelsen til flaskehals.

”Nøglen til at kunne effektivisere produktionen er at give medarbejderne de bedste rammer til at udføre værdiskabende opgaver. Når medarbejderne har oplevet noget i hverdagen, som med fordel kunne ændres for at gøre det nemmere for dem at løse opgaven, har der været en risiko for, at forslagene er strandet på mit bord, hvor jeg ikke har haft tid til at gøre mere ved dem eller har reageret for sent,” siger Allan Nørgaard, som derfor har brugt Compress-projektet til at justere arbejdsgangene med udgangspunkt i LEAN-metoden.

Projekter fra 1 til 4

BG Service Center består af en række afdelinger, der blandt andet tæller to værksteder, en salgsafdeling, en administration og et lager. Og et af de steder, hvor Allan Nørgaard, i samarbejde med konsulenten fra Aarhus Tech, har kigget på arbejdsgangene, har været den administrative dokumenthåndtering.

”Da vi lavede en værdistrømsanalyse, blev jeg faktisk lidt chokeret over, hvor meget tid og hvor mange ressourcer der gik med eksempelvis at håndtere en faktura eller en ordreseddel. Det har betydet, at vi har ændret procedurerne, og hele tankegangen med at kigge på processer og gøre op med gamle vaner har vi taget med ud i andre dele af organisationen,” siger Allan Nørgaard og henviser til virksomhedens to store white boards, der viser, hvordan BG Service Center i dag griber tingene an.

Tavlerne er nemlig en af de helt centrale redskaber i kampen for en mere effektiv hverdag, og de danner rammen om både en ny mødekultur og en større medarbejderinddragelse end tidligere.

Hver anden uge holder henholdsvis værkstedsgruppen og salgs- og administrationsgruppen tavlemøder, hvor hver gruppe består af tre personer, som løbende bliver afløst af kolleger, og som skiftes til at være tavleformænd. Tavlerne, der hænger synligt i virksomhedens fælleslokaler, er inddelt i felter, og her kan medarbejderne hænge sedler med forslag til ændringer, forbedringer eller indkøb. Felterne har numrene 1-4, hvor 1 er de mindste og billigste tiltag, mens 4 er helt store ændringer som eksempelvis forslag om et nyt ventilationsanlæg eller et nyt tag. Der er fastsat beløbsgrænser, så forslag på niveau 1 for eksempel må koste 1.000 kroner, og forslag på niveau 2 koster op til 5.000 kroner. Hvis tavlegruppen bliver enige om at prioritere et forslag, kan den ansvarlige lave indkøbet uden at skulle vende det med direktøren.

”Hvis medarbejderne synes, det er vigtigt, at vi indkøber bredere koste, så de kan feje hurtigere, eller der skal laves system og faste pladser til værktøj eller lignende, er det tosset, hvis de beslutninger bliver syltet, fordi jeg er på forretningsrejse. Det skal jo bare fikses så hurtigt som muligt. Sådan har det egentlig altid været, men med den nye struktur er det blevet tydeligt for alle, at det bare er med at komme med forslag, og så bliver de små irritationsmomenter i hverdagen ordnet,” siger Allan Nørgaard, som sammen med ledergruppen primært forholder sig til niveau 4-forslagene.

Medarbejderne er kommet på banen

Tavlemøderne har ifølge direktøren desuden medført, at mødekulturen er blevet langt bedre og mere effektiv, fordi der er allerede er blevet sat en masse flueben, inden møderne går i gang. Og så har de fået medarbejderne til at involvere sig mere.

”Alle har mulighed for at komme til orde, og det er blevet synligt, hvad der er i gang, og at der sker noget, når man har en god idé og siger den højt. Det har krævet en kulturændring i virksomheden, men jeg synes, vi er nået et godt stykke, og det bliver hele tiden bedre,” siger Allan Nørgaard, der mener, at samarbejdet med konsulenten fra Aarhus Tech har været af afgørende betydning.

”En arbejdsplads af denne type har en særlig kultur, og jeg har ikke selv en værkstedsbaggrund. Derfor har det været væsentligt, at vi har fået en konsulent, der både har praktisk og teoretisk erfaring – ham lytter de virkelig til. Men bare det, at der kommer én udefra, viser, at vi tager det her alvorligt og ikke ”bare” kører et internt projekt. Som leder har det desuden været værdifuldt for mig at få en sparringspartner, der kender andre virksomheder og brancher, så samarbejdet har på alle måder været meget vellykket,” siger Allan Nørgaard, der har planer om at lade de nye rutiner og værktøjer udrulle over hele virksomheden.

”Jeg har det lidt sådan, at nu har vi fået et grundkursus i LEAN, og så skal vi fortsætte med at udvikle os. Næste skridt er at lave værdistrøms- og spildanalyser på alle virksomhedens afdelinger, så vi kan drage fordel af de gode erfaringer, vi allerede har gjort os. Det bedste ved det her er, at alle vinder – vi får større medarbejderinddragelse, vi kan levere et bedre produkt til vores kunder, og vi får en bedre bundlinje,” siger Allan Nørgaard.

Fakta – BG Service Center

BG Service Center har siden 1965 været en del af Bosch-organisationen i Danmark og er i dag et af de førende Bosch salg- og servicecentre i Skandinavien. BG Service Center beskæftiger 24 medarbejdere.
For yderligere oplysninger om BG Service Center og deltagelsen i Compress-projektet: Allan Nørgaard, an@bgdk.com

Fakta – Compress

Compress er et nyt nationalt initiativ, som skal øge konkurrenceevnen for 100 små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet skal give virksomhedernes medarbejdere et bæredygtigt kompetenceløft.

Der kører pt. omkring 40 projekter, og der er stadig mulighed for at søge om deltagelse i projektet.

For yderligere information om Compress-projektet:
Regional projektleder Aage Krogsdal, Aarhus Tech, aak@aarhustech.dk, 22 23 45 75

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok