Print  

KURSER

Jysk Stempel

Hverdagsinnovation gjorde os klogere på hinanden

Poul Erik Lademann åbner døren til den lille stempel -og trykkevirksomhed i Risskov uden for Aarhus. Det er helt tydeligt, at Poul Erik har glædet sig til at fortælle om projektet Hverdagsinnovation, som virksomheden har deltaget i sammen med Aarhus Tech. 

- Projektet har frem for alt bidraget med at sætte nogle interne processer i gang. Vi har nu fælles idéer med, hvor vi skal hen med virksomheden. Efter hvert møde med Aarhus Techs konsulenter får vi sat nye ting i gang. Og alle deltager.

Overtagelse af virksomhed kræver nye arbejdsprocesser

Jysk Stempel er oprindelig en lille stempelvirksomhed, grundlagt i 1988 af fem kolleger fra en virksomhed, der lukkede ned. I 2011 købte Jysk Stempel et lille trykkefirma for at udvide produktporteføljen, så en del af processen i projektet har været at få integreret de to typer af produktion.

Jysk Stempel begyndte innovationsprocessen med, at alle ansatte udfyldte innovationsværktøjet Innoradaren, som er udviklet i projektet.
- Det enkle i Innoradaren er godt i forhold til, hvad vi fik ud af værktøjet. Det fungerede helt fantastisk for os. Vi målte på fem forskelige punkter, og vi blev helt tændt af enkelheden, fortæller Poul Erik.

Alle kan deltage i arbejdet med Innoradar, vurderer Poul Erik, og det er meget vigtigt for så lille en virksomhed. Den mest værdifulde læring i projektet har været, at Poul Erik skulle afgive arbejdsopgaver, og det er lykkedes. Andre kan nu tage over, når Poul Erik ikke er til stede.

- Købet af trykkeriet skabte helt nye arbejdsprocesser. Jeg skulle styre overtagelsen, og det endte meget hurtigt med, at jeg blev flaskehals. Det var den allerførste erkendelse, at vi skulle have styr på dé processer, udtaler Poul Erik.

Resultaterne er både luftige og konkrete

Ligesom andre virksomheder, der har været igennem processerne i Hverdagsinnovation, fremhæver Poul Erik både de meget lidt konkrete og de helt konkrete resultater af samarbejdet med Aarhus Tech.

- Sessionerne med de konsulenter, vi har samarbejdet med, har skabt rum og tid til at få talt arbejdsprocesserne igennem - vi véd hver især, hvordan kollegernes virkelighed og hverdag ser ud. Vi har sjældent tid til at stoppe op og tage længere samtaler, men møderne med konsulenterne giver os tid til at blive klogere på hinanden. Det har været sundt for både ledelse, medarbejdere og virksomheden.

Men også på et meget mere konkret plan har projektet haft effekter og værdi, så Poul Erik oplever, at virksomheden har flyttet sig på den daglige drift. 

- Helt jordnært har vi fået et fælles kalendersystem, som vi kan booke trykketider i. Det er godt, når vi har kundekontakt, fordi vi kan kommunikere leveringstider med det samme. Så vi har fået et nyt redskab til at holde styr på dagligdagen. Projektet har også fået os til at gå i gang med at opdatere vores system til at håndtere ordrebekræftelser og tilbud, og det fik vi behov for, da trykkeriet kom ind i virksomheden. Så det er i hvert fald helt konkrete effekter af projektet.

Samarbejdet med Aarhus Tech

Jysk Stempel har samarbejdet med tre konsulenter - først en proceskonsulent fra Aarhus Tech i samarbejde med en af partnerne i projektet og dernæst en fagkonsulent fra Aarhus Tech - som kørte processen i to tempi. 

I første omgang udfyldte Jysk Stempel selv Innoradaren, som dannede udgangspunkt for et seminar med Aarhus Techs proceskonsulent og den eksterne konsulent. På seminaret blev virksomheden bl.a. introduceret til værktøjet Lotusblomsten, som sammen med Innoradaren gav deltagerne mulighed for langsomt og gradvist at fordybe sig i det, der var vigtigt for virksomheden.

Herefter gik en fagkonsulent ind i processen, som især har arbejdet med LEAN og interne arbejdsgange i virksomheden. Poul Erik kan fortælle, hvordan virksomheden stille og roligt rykkede sig undervejs.

- Da fagkonsulenten introducerede LEAN-processen, var vi noget skeptiske. Men vi har fået så meget ud af den del af projektet - det er den proces, der har fået frigjort tid til mig og de ting, vi har brug for, at jeg prioriterer tid til. Vi bruger værdistrømsanalysen, og den er vi slet ikke færdige med. Arbejdet med at pinde de her processer ud tager meget tid. Men de giver altså god værdi i hverdagen.

Alt i alt har Jysk Stempel været glade for samarbejdet med Aarhus Tech, selv om det ikke er den type af projekter, der ligger lige for i Poul Eriks hverdag.

- Der gik lang tid fra den første kontakt, og til vi for alvor kom i gang, men udfordringerne med at få trykkeriet integreret i hverdagen, gjorde udslaget - der var simpelt hen timing for alle pengene. Proceskonsulentens måde at fortælle om projektet på var afgørende, og den efterfølgende proces har været rigtig god for os - fordi det hele har kunnet foregå på vores præmisser.  

Projektøkonomi - og fremtiden

Projektets økonomi har også spillet en rolle for Jysk Stempels projektdeltagelse.
- Det har været en stor fordel, at vi kunne finansiere vores deltagelse i projektet via vores timer. Vi har selv lagt en masse timer i det, så det har ikke været en gratis omgang, når man kigger på bundlinjen, pointerer Poul Erik. 

Poul Erik lægger har en klar opfordring til Væksthusene: Vi er i gang med mange andre aktiviteter i forlængelse af projektet, fx vores hjemmeside, men vi er ikke færdige. Og det er simpelt hen så svært at holde fast i de her udviklingsprocesser, når tovholderfunktionen ophører, sukker Poul Erik. - Det ville være så fint, hvis Væksthusene kunne tage fat i os, der ikke selv har organisationen og overskuddet til at køre processerne til ende. 

Med den opfordring taler Poul Erik sig selv ind på temaet om, hvordan Jysk Stempel fastholder udviklingen og får implementeret det, virksomheden har lært.
- Det er sgu et godt spørgsmål, er Poul Eriks hurtige og ærlige svar. - Vi har stadig kontakt med fagkonsulenten, og det vil vi fortsætte med. Når vi har haft møderne, er der noget at tage fat i bagefter - vi ved, hvor vi skal hen. 

Men når konsulenten slipper tovholderrollen, frygter Poul Erik, at det er for nemt at falde tilbage i de gamle mønstre, og det er her, han introducerer ønsket om mere opsøgende Væksthuse. Her er det også godt at vide, at Aarhus Tech hele tiden er involveret i forskellige former for optimeringsprojekter, der hjælper og støtter små og mellemstore virksomheder i det østjyske.

Fik I det, I havde brug for?

Poul Erik er fast overbevist om, at hans virksomhed har fået den korrekte konsulentdosis, og at virksomheden ikke kunne have kaperet mere inden for tidsrammen.

- Vi vil gerne videre, helt sikkert, men hvis vi skulle være nået videre i selve projektet, skulle forløbet have været længere. Vi er nødt til at passe på ikke at sætte for meget i gang på én gang, for produktionen skal køre samtidig, og vi ér altså også afhængige af en tovholder, slår Poul Erik fast.

/Heike Hoffmann, Håndværksrådet

 

Fakta

Jysk Stempel er en af de største stempelgrossister i Danmark, som i 2011 udvidede forretningen med et mindre trykkeri. Virksomheden har i dag 9 ansatte og lever primært af stempelproduktion, tryk, skilte og serigrafi i små serier. Alle virksomhedens ansatte har deltaget i projektet Hverdagsinnovation.

Jysk Stempel har været tilknyttet Aarhus Tech i projektperioden. Anvendte redskaber til innovationsprocesserne er Innoradar, Lotusblomsten og LEAN. 

Samarbejdet mellem Aarhus Tech og Jysk Stempel begyndte i foråret 2014 og varede frem til foråret 2015. Aktiviteterne har omfattet et informationsmøde, virksomhedens besvarelse af Innoradar, tilbagemelding på Innoradar samt planlægning af workshop, afvikling af seks workshops og løbende opfølgningsmøder. 


  

 

 


 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok