Print  

KURSER

Øget tillid har hævet produktiviteten hos Prodan

Prodan

En målrettet indsats har øget Prodans leveringsperformance markant, og dialogen på tværs af virksomheden er blevet styrket. Gennem Compress-projektet har de 124 ansatte på den randrusianske maskinfabrik fået skabt fundamentet for en kultur, hvor tillid til kollegerne og til sig selv skal sikre virksomhedens fremdrift.

”En af de hårdeste modstandere, du kan møde på en arbejdsplads, er de gamle vaner,” siger Kurt Jensen, fabrikschef på maskinfabrikken Prodan i Randers.

Han tiltrådte som fabrikschef på Prodan i september 2017, hvor virksomheden allerede var godt i gang med Compress-projektet, som i samarbejde med Aarhus Tech blev sat i gang i januar samme år. Kurt Jensen, der er uddannet industritekniker, kendte allerede Prodan indefra – han var nemlig ansat i virksomheden i otte år fra 2006 til 2014, så da han tiltrådte som ny fabrikschef, vidste han godt, hvad den primære opgave var.

”Prodan er en stor og god virksomhed, men det er også en organisation, der havde og har nogle udfordringer. Det er en fusion af fem virksomheder, og det giver nogle udfordringer med forskellige kulturer, der skal tilpasses hinanden, så der kommer én fælles kultur. Det sker ikke af sig selv,” siger Kurt Jensen, og det er Prodans administrerende direktør og medejer, Per Hastrup, enig i.

”Vi har tidligere haft en kultur, hvor det har været fabrikslederen, der har udstukket ordrer, og så har medarbejderne løst opgaverne. Det giver en medarbejderstab, der er reaktiv, og det passer ikke til det moderne arbejdsmarked. Derfor har vi – både på ledelsesgangen og i produktionen -arbejdet med en kulturændring, hvor medarbejderne i langt højere grad er medbestemmende og kommer med input til, hvordan vi løser opgaverne,” siger Per Hastrup.

Holdninger, attitude og kultur

Da Compress-projektet blev præsenteret for medarbejderne i Prodan i januar 2017, var dele af medarbejderne skeptiske. Der havde tidligere været igangsat LEAN-projekter i mindre format, og visse steder var holdningen, at ”den slags virker ikke”. Og det var netop den oplevelse, Kurt Jensen og Aarhus Techs Compress-konsulent skulle have manet i jorden.

”En forandringsproces af denne karakter handler om at få ændret holdninger, attitude og kultur. Hvis folkene kan se meningen med det, vi gerne vil have dem til, er de villige til at gøre hvad som helst. Vores fornemste opgave var at vise dem, at vi har tillid til dem, og at vi forventer, at de tager et ansvar,” siger Kurt Jensen, som i samråd med ledelsen blandt andet fik udpeget en række teamledere, så der kom en mere synlig ledelsesstruktur og mellemledere, der var tæt på produktionsapparatet.

”Prodans topledelse er virkelig dygtig, men i en virksomhed med 124 medarbejdere kan direktøren ikke have daglig kontakt med alle medarbejdere – det giver sig selv. Derfor har vi haft behov for at organisere os på en måde, så medarbejderne oplever en synlig ledelse og oplever, at de input, de har, faktisk bliver hørt og taget alvorligt. Til det formål har vi blandt andet indført tavlemøder, hvor de ting, der fylder noget i hverdagen, kan blive vendt,” siger Kurt Jensen, som i første omgang har implementeret tavlerne i to af Prodans fem afdelinger.

Tillid er afgørende

I en produktionsvirksomhed er rentabiliteten afhængig af, at organisationen kan stå sammen, når behovet for at løfte i flok opstår. Hvis den store hasteordre kommer ind fredag eftermiddag og kræver, at en gruppe medarbejdere er villige til at tage en ekstra tørn i weekenden, er det kulturen, der afgør, om medarbejderne vælger overarbejdet eller turen til stranden.

”Vi har i perioder haft en kultur, hvor en gruppe af medarbejderne har gjort det, der var nødvendigt, og absolut ikke mere end det. Og vi har ikke været dygtige nok til at motivere dem til at handle anderledes. Nøglen til at få mere motiverede medarbejdere er at inddrage dem og give dem mulighed for at præge deres egne arbejdsgange og -processer. I forbindelse med Compress-projektet har en af mellemlederne sagt, at ’tidligere var det bare ’officererne’, der bestemte, og vi fik at vide, at vi ikke behøvede at tænke selv. Vi skulle bare gøre, som der blev sagt. Nu lytter ledelsen og inddrager os i planlægningen og tager vores idéer seriøst, så der er virkelig sket noget’. Det er da fantastisk at høre, og vi kan se, at det virker. Det seneste år har vi hævet vores leveringsperformance med 8 procentpoint,” siger Kurt Jensen, der peger på tillid som det afgørende parameter.

”Det skal være sådan, at jeg har en tillid til, at hvis jeg står med en udfordring, så har jeg medarbejdere, der kan løse den. Og det skal være sådan, at de både har tillid til kollegerne, til ledelsen og til sig selv i en sådan grad, at de griber udfordringen og tør gå i gang med opgaven. Og de skal være trygge ved, at det måske medfører, at de begår fejl – og at det i givet fald er ok. Det er sådan en kultur, vi skal have, og vi er godt i gang,” siger Kurt Jensen.

Fakta – Prodan A/S

Prodan er en fusion mellem 5 mindre maskinfabrikker, men har rødder tilbage fra 1962. Virksomheden er system- og totalleverandør inden for metal og plast og beskæftiger 124 medarbejdere.
For yderligere oplysninger om Prodan A/S og deltagelsen i Compress-projektet: Per Hastrup, pha@prodan.dk

Fakta – Compress

Compress er et nyt nationalt initiativ, som skal øge konkurrenceevnen for 100 små og mellemstore produktionsvirksomheder. Projektet skal give virksomhedernes medarbejdere et bæredygtigt kompetenceløft.

Der kører pt. omkring 40 projekter, og der er stadig mulighed for at søge om deltagelse i projektet.

For yderligere information om Compress-projektet:
Regional projektleder Aage Krogsdal, Aarhus Tech, aak@aarhustech.dk, 22 23 45 75

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok