Print  

KURSER

Kursusguide

Affaldsdeponering - Teknik og myndighedsforhold

Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
Tilmeldingsfrist 16. maj 2021
Startdato 17. maj 2021
Slutdato 21. maj 2021
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr. -
Pris for ledige 3454,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3454,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Dette er en uddannelsesstruktur anbefalet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Kontaktperson Kundeservice
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Kviknummer 28107521am20lm1
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 25
16 ledige pladser
Fag til kurset:

Affaldsdeponering - Teknik og myndighedsforhold

Skolefagkode: 47868
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3454,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3454,25 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller ønsker ansættelse på et deponeringsanlæg.

Formål:
Deltageren kan varetage driftstekniske og myndighedsrelaterede opgaver i tilknytning til den daglige drift af et deponeringsanlæg p.b.a. viden om anlæggets opbygning og indretning iht. gældende lovgivning og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

Indhold:
På baggrund af viden om anlæggets opbygning og indretning kan deltageren varetage driftstekniske opgaver på et deponeringsanlæg iht. gældende lovgivning og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. Deltageren kan således varetage affaldsmodtagelse, der opfatter visuel kontrol, indvejning, indberetning til Affaldsdatasystemet, anvisning af deponeringssted samt procedure ved afvisning af læs ud fra viden om de forskellige affaldstyper/-fraktioner, positivliste samt affaldskategorier. Deltageren kan derudover varetage udførelse af opgaver vedr. trafikforholdene på deponeringsanlægget, ligesom deltageren kan varetage registrering af nedbørs- og perkolatmængder samt vedligeholdelse af pumper og dræn samt kan udføre kontrol af deponigas.   Deltageren kan i øvrigt varetage myndighedsrelaterede opgaver i tilknytning til den daglige drift af et deponeringsanlæg på baggrund af viden om affaldshåndtering, affaldshierakiet samt relevant miljølovgivning. Deltageren har ligeledes grundig viden om deponeringsanlæggets påvirkning af omgivelserne, og miljø- og sundhedsskadelige stoffer i affaldet. Deltageren kan varetage opgaver i forbindelse med arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold på deponeringsanlæg ud fra viden om relevante AT-love og -bekendtgørelser og kan medvirke til gennemførelse af deponeringsanlæggets egenkontrol og beredskabsindsats, herunder beredskabsplaner og driftsinstruktion.  

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok