Print  

KURSER

Kursusguide

Grundlæg. vagt direkte teoretisk prøve

Valgte hold
Kursussted AARHUS TECH, Halmstadgade 6, 8200 Århus N
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 63,00 kr. -
Pris for ledige 518,28 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 518,28 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 12:00-15:24
Forudsætninger Skal have gennemført kurset Grundlæggende vagt
Beskrivelse Grundlæg. vagt direkte teoretisk prøve
Kontaktperson Kundeservioce
Telefonnr 8937 3200
Email kundeservice@aarhustech.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 8
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:

Grundlæggende Vagt

Skolefagkode: 48723
Varighed: 30,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 63,00 kr.
Pris for ledige: 518,28 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 518,28 kr.

Målgruppe
For at kunne deltage på kurset skal du forhåndsgodkendes. Forhåndsgodkendelsen opnås ved, at du udfylder en samtykkeerklæring, om at uddannelsesinstitutionen må rette henvendelse til politiet med henblik på, at politiet må søge oplysninger om dig i politiets registre for at kunne vurdere, om du på nuværende tidspunkt opfylder de vandelsmæssige betingelser for at kunne blive godkendt til ansættelse som vagt.Der er alene tale om en forhåndsgodkendelse, og uddannelsesinstitutionen gøres ikke bekendt med årsagen til, at en ansøger evt. ikke kan forhåndsgodkendes.Klik her for at udfylde samtykkeerklæringen: https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/adgang-og-tilmelding/forhaandsgodkendelse-til-grundlaeggende-vagt

Formål:
Du lære at udføre almindeligt forekommende vagtopgaver fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt med baggrund i gældende lovgivning.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren - med baggrund i gældende lovgivning udføre almindeligt forekommende vagtopgaver fagligt- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Uddannelsen omfatter følgende delemner: Vagtfunktioner, Service og kvalitet, Retsregler, Rapportering, melding og sikring af gerningssted, Personlig sikkerhed, kommunikation og konflikthåndtering, Security awareness, Arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø, Sikringsteknik, Brandværn og Førstehjælp.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok