Print  

Fakta om efteruddannelse

Pædagogisk grundlag

På voksen- og efteruddannelsesområdet tilstræbes et voksent undervisningsmiljø med fokus på den enkeltes kompetencebehov og ønsker.

Undervisningen gennemføres med en høj grad af deltagerindflydelse, og åbne kommunikationsveje, med mulighed for at deltagerne kan etablere faglige og sociale netværk.

Udbud, organisering og tilrettelæggelse tager afsæt i virksomhedernes og den enkelte deltagers aktuelle og fremtidige kompetencebehov.

Undervisningen tilstræbes udviklet og gennemført i tæt samarbejde og partnerskaber med virksomheder og organisationer.

Pædagogik og læringsrum understøtter den udvikling, der ønskes bredt i erhvervslivet - herunder teamlæring, e-læring, praksisnær kompetenceudvikling, coaching m.v.

Kvalitet er et nøgleord. Kvaliteten sikres igennem mundtlige og skriftlige evalueringer af det enkelte kursusforløb og det samlede kursuskoncept. Evalueringen skal sikre god kommunikation og refleksion imellem deltagerne og underviseren.

Kursisternes og virksomhedernes tilbagemeldinger indgår som et væsentligt element i strategi og planlægning af fremtidig voksen og efteruddannelse.

 

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok