Print  

Fakta om efteruddannelse

Tilskud til kost og logi

Et kursusophold i Aarhus kan give dig mange oplevelser alene eller sammen med andre kursusdeltagere.

Hvis afstanden mellem din bopæl (bolig, sommerhus, campingvogn) og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan du søge tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500,00 kr. pr. overnatning inkl. kost.

Tilskud til transport søges gennem jobcentre, A-kasser m.v.

Læs om reglerne vedrørende tilskud til kost og logi.

Logi

På det originale bilag på overnatningen skal anføres:

  • Fulde navn og adresse på overnatningsstedet
  • Kvittering af udlejer for modtagelse af beløbet
  • Kursistens navn. - Er flere indlogeret på samme værelse, skal alle navne fremgå af fakturaen.
  • Perioden på overnatningen (angivelse af datoer)
  • Du får ikke tilskud til indkvartering og kost i weekender mellem to kursusuger.
  • Såfremt du har en overnatning før kursusstart, skal du kunne dokumentere, at du ikke har mulighed for at nå frem til uddannelsesstedet til mødetidspunktet på 1. kursusdag - dog uden forplejning.
  • Du skal selv reservere værelse. Klik eventuelt på visitaarhus.dk / visitsilkeborg.dk
  • Du afregner selv med overnatningsstedet.

Kost

Tilskud til kost refunderes kun i forbindelse med dokumenteret overnatning. På hjemrejsedagen gives der ikke tilskud til kost. Fx: Er kursusperioden mandag - fredag - gives der ikke tilskud til kost fredag.

Udgiftsbilaget på kost må kun indeholde dine egne udgifter til kost, og bilagene skal foreligge dagligt påført korrekt dato. Der modtages ikke bilag med kost til flere kursister på originalbilaget. Alle bilag til udgifter på kost skal stemme overens med overnatningsdatoerne.

De originale bilag vedhæftes blanket vedrørende afregning af kost og logi til AMU-kursister. Denne blanket er sendt til dig sammen med indkaldelsen til dit kursus. Tilskuddet udbetales herefter af AARHUS TECH til det kontonr., der fremgår af blanketten.

Hvis der er øvrige dokumenterbare udgifter gælder de samme betingelser

Husk at skolen kun modtager originale bilag som dokumentation.

Der tages forbehold for ændringer i gældende lovgivning.

Vi bruger cookies på aarhustech.dk
På aarhustech.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website.
Læs vores cookie-politik.

Ok